Bellersen
winter14-1
winter14-2
winter14-3
winter14-4
winter14-5
winter14-6
winter14-7
winter14-8
winter14-9
     

Het dorp Bellersen is waarschijnlijk rond het jaar 800 gesticht.

Het oudste schriftelijke bewijs stamt uit het jaat 1015. Het dorp is daarmee een van de oudtste kerkdorpen van het bisdom Paderborn .Hierna blijft Bellersen gedurende honderden jaren een klein dorp.

In de dertigjarige oorlog wordt Bellersen meerdere malen verwoest. In de volgende decennia worden talrijke boerenhoeve’s door de bewoners verlaten.

In 1746 begint de nieuwbouw van de huidige barocke kerk zoals deze er heden ten dage nog staat.

In 1794 breek er in het dorp een grote brand uit welke nagenoeg het gehele dorp in de as legt. Na de brand breekt er voor Bellersen een lange tijd van armoede aan.

In 1806 wordt op de begraafplaats bij de kerk de in 1764 in Bellersen geboren Bettler Hermann Georg Winkelhan begraven.

Zijn levensverhaal wordt later in het boek „Die judenbuche“ van Annette von Droste-Hülshoff verwoord

De volgende grondige verandering ondergaat Bellersen tegen het einde van de 19e eeuw. Zo wordt in de jaren 1880 door ruilverkaveling het huidige Bellersen in grote lijnen gevormd. In de komende jaren verbetert ook de infrastructuur van het dorp aanzienlijk. De doorgaande weg van Brakel naar Schwalenberg wordt aangelegd, de dorpsschool wordt vergroot en het postkantoor opent een filiaal in het dorp.

In 1924 volgt de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, in 1954 gevolgd door de aanleg van het langverwachte waterleidingnetwerk

in 1956 verhuizen de scholieren naar een nieuw schoolgebouw.

Met het begin van de jaren 70 verliest Bellersen door gemeentelijke herindeling zijn zelfstandigheid en wordt een deel van de stad Brakel.

In 1992 wordt Bellersen als Tourisme modeldorp door de provincie Nordrhein-Westfalen verkozen, hierdoor krijgt Bellersen in de jaren hierna talrijke nieuwe impulsen welke tot heden nog steeds doorwerken.

In de Jaren na 1992 worden verschillende maatregelen genomen om het tourisme te laten opbloeien.

in 1999 krijgt Bellersen de status „staatlich anerkannter Erholungsort.“

Op grond van de veelzijdige veranderingsprocessen die hoofdzakelijk door een kleine maar actieve dorpsgemeenschap worden gerealiseerd won Bellersen in de afgelopen jaren talrijke provinciale, landelijke en europeesche prijzen op het gebied van dorpsontwikkeling.

De hedendaagse dorpsontwikkeling en een actieve dorpsgemeenschap hebben Bellersen in minder dan een decennium tot modeldorp voor het landelijk tourisme gebracht met een voorbeeldfunctie die verder gaat dan de provincie Nordrhein-Westfalen !!!

 

nächste Termine

No events
 
 

Seite durchsuchen

kd